Print

DCHT/E01 Firmware Revision History

 

WD Firmware Update v18Dec2020

DCHT/E01 v1.15 (SUPER)/v1.10 (FPGA)

WD Firmware Update v08Dec2020

DCHT/E01 v1.14 (SUPER)/v1.10 (FPGA)

WD Firmware Update v29May2020

DCHT/E01 v1.12 (SUPER)/v1.10 (FPGA)

WD Firmware Update v14Nov2019

DCHT/E01 v1.11 (SUPER)/v1.10 (FPGA)

WD Firmware Update v11Oct2019

DCHT/E01 v1.10 (SUPER)/v1.10 (FPGA)

WD Firmware Update v04Sep2019

DCHT/E01 v1.05 (SUPER)/v1.03 (FPGA)

WD Firmware Update v18Apr2019

DCHT/E01 Firmware Update v1.05 (SUPER)/v1.02 (FPGA) - 26 March 2019

WD Firmware Update v21Feb2019

DCHT/E01 Firmware Update v1.04 (SUPER)/v1.02 (FPGA) - 20 February 2019