Print

DPr/E01 Firmware Revision History

DPr/E01 v1.04 (SUPER)/v1.01 (FPGA)/v3 (BOOTLOADER)

DPr/E01 v1.03 (SUPER)/v1.01 (FPGA)

DPr/E01 v1.02 (SUPER)/v1.01 (FPGA)